• CPC 06.2021 Bydgoszcz
  • Platforma Elearningowa

Na przełomie grudnia 2000 i 2001 roku Zbigniew Lizoń i Władysław Strzyżewski opracowali koncepcję ośrodka oraz harmonogram działań i wspólnie z Kanclerzem Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa - Krzysztofem Sikorą i Prezesem Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych - Dionizym Woźnym, kończąc proces przygotowawczy, już jako jego Rada Programowa powołali Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkoleń.

W lutym 2001 odbyła się inauguracja Ośrodka, pierwsze spotkania informacyjne na temat projektu nowej ustawy transportowej i zasad licencjonowania usług transportowych, oraz oficjalne symboliczne otwarcie ośrodka przy Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

 "Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych zrzesza kilkaset przedsiębiorstw branży transportowej dających kilka tysięcy miejsc pracy w regionie.
Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa to uczelnia bardzo dynamicznie rozwijająca się, kształcąca potrzebne kadry dla usług, dając absolwentom szansę rozwoju i pracy.
Świadomość tego zobowiązuje. Stąd nasze osobiste zaangażowanie, nasze wspieranie wszelkich inicjatyw i kreowanie wizerunku placówki."

Okolicznościowe spotkania i seminaria prowadzone przez Ośrodek dotyczyły wykonywania zarobkowego przewozu osób, certyfikacji osób i świadectw kompetencji zawodowych dla przewoźników, zasad funkcjonowania transportu międzynarodowego i procedur celnych. Przygotowywały one przewoźników na nadchodzące zmiany.
Spotkania te i ich bardzo istotna rola edukacyjna budowały klimat i status ośrodka szkoleniowego, gdzie zdobywa się umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności transportowej.

Ten klimat zaufania stał się kluczem popularności ośrodka w momencie uruchomienia szkoleń związanych z licencjonowaniem działalności transportowej i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, szkoleń przygotowujących przewoźników do egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego.

Od pierwszego szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, które to jako pierwsze w kraju rozpoczęło się w dniu 21.02.2002, do końca 2007, w kursach przygotowawczych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkoleń i obecnie jego kontynuatorkę Fundację Akademia Transportu - wzięło udział ponad 6.500 przewoźników i właścicieli firm.


Wynik ten jest dowodem uznania dla kadry wykładowców. Bardzo wysoki i merytoryczny poziom wykładów dostarcza nie tylko wiedzę praktyczną, możliwą od zaraz do zastosowania w prowadzonej działalności, ale przygotowuje również do egzaminu państwowego, zdawanego z powodzeniem przez uczestników szkoleń.

W powiązaniu z Ośrodkiem Szkoleń, funkcjonuje Zamiejscowy Ośrodek Egzaminacyjny ITS. Od pierwszego egzaminu do końca 2007, zdawało w Bydgoszczy egzamin CPC ponad 13 000 osób! Te liczby są wymowne

Ten twórczy wysiłek i oparcie się na konkretnych doświadczeniach i istniejących strukturach zaowocował na początku 2003 roku kolejną, nową jakościowo formą edukacyjną, wyjątkową w swoim rodzaju "Akademią Transportu".