• Szkolenia dla Kierowców
 • Szkolenia dla Przewoźników
 • Wydawnictwo Fundacji

 • CPC Bydgoszcz 17-21.11.2018
 • CPC Działdowo 03-07.12.2018
 • CPC Białystok 18-22.03.2019
 • Szkolenie Okresowy - 2018

Aktualnie obowiązujące akty prawne w transporcie drogowym

 

Zgłoszenie online na szkolenia

 • Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
 • Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Działdowo
 • Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
 • Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
 • Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
 • Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
 • BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online