• CPC 06.2021 Bydgoszcz
 • Platforma Elearningowa

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności. W naszych ośrodkach odbywają się zarówno szkolenia jak i egzaminy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego CPC.

Oferujemy różne metody przygotowania się do egzaminu:


1. Platforma e-learningowa

Szkolenie na platformie internetowej udostępnianej przez przez okres 30 dni (istnieje możliwość płatnego przedłużenia dostępu do platformy e-learningowej) przed planowanym egzaminem. Przygotowanie do egzaminu tą metodą polega na samodzielnej pracy online. Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt że szkolący się nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo w okresie wykupionego dostępu do platformy, posiada nieograniczony dostęp o każdej porze dnia i nocy.

 

CENA SZKOLENIA:

Pakiet: Dostęp do platformy

900 PLN

Ważność konta: 30 dni

Pakiet: Przedłużenie platformy

500 PLN

Ważność konta: 30 dni

 

(cena obejmuje materiały szkoleniowe, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa)


2. Szkolenie stacjonarne

Szkolenie trwa przez pięć dni. Szkolenie jest stacjonarne, tj. zajęcia odbywają się w naszym ośrodku szkoleniowym Bydgoszczy, przez pięć dni przed planowanym egzaminem. Zajęcia prowadzą świetnie przygotowani i doświadczeni wykładowcy, doskonale poruszający się w całym materiale przygotowawczym do egzaminu CPC.

 

ZAPEWNIAMY:

pięciodniowe szkolenie wg programu szkolenia, przybliżające kursantom dziedziny, które obejmuje egzamin państwowy w zakresie ART.8.

 • Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu
 • Prawo handlowe - zaznajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.
 • Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.
 • Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi.
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy miedzynarodowe.

 

ZABEZPIECZAMY:

 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • obiad i catering w każdym dniu szkolenia
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

CENA SZKOLENIA:

Pakiet: 5 dniowe szkolenie stacjonarne

1400 PLN

Ważność konta: 0 dni


3. Szkolenie łączone

Metoda ta łączy ze sobą dwie powyższe opcje szkoleniowe. Dzięki temu uzyskują państwo możliwość jeszcze lepszego i dokładniejszego przygotowania do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego CPC. Taka opcja łączy ze sobą wszystkie zalety obu powyższych metod, daje możliwość dostępu zarówno do platformy e-learningowej, jak i zajęć w naszym ośrodku w ramach szkolenia stacjonarnego poprzedzającego egzamin. Metoda ta jest idealnym połączeniem indywidualnej pracy z zajęciami grupowymi. Udostępniamy kilka wygodnych rozwiązań na przygotowanie do egzaminu w tej formule:

 

CENA SZKOLENIA:

Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia

1600 PLN

Ważność konta: 30 dni

Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia

1900 PLN

Ważność konta: 60 dni

Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia

2100 PLN

Ważność konta: 90 dni

Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia

1900 PLN

Ważność konta: 30 dni

Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia

2100 PLN

Ważność konta: 60 dni

Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia

2500 PLN

Ważność konta: 90 dni

 


 

Czego wymaga się od przewoźników/spedytorów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów). Obecnie w krajowym zarobkowym przewozie rzeczy wymagane jest uzyskanie ZEZWOLENIA na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydaje starostwo powiatowe.

 

Jednym z podstawowych waruków uzyskanie licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego.

 

Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

 

Zakres posiadania wiedzy jest bardzo rozległy a podane tematy obejmują wybrane zagadnienia w tym zakresie.
Szczegóły certyfikacji są podane na stronie www.its.waw.pl.

 

UWAGA:

W ośrodku znajduje się również Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym na zakończenie szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego.
Pomożemy w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy nadzorowany przez ITS.

 

 

Cena egzaminu państwowego i certyfikatu w zależności od dokumentów poświadczających ukończenia studiów oraz potwierdzające program studiów ukończonych przez Kandydata, uprawniające do zwolnienia z całości egzaminu albo jego części, zgodnie z deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów (patrz por.11.1. regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym). REGULAMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - dostępny na stronie: www.its.waw.pl


WIĘCEJ INFORMACJI:

tel. 52 324 97 52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne Terminy Szkoleń

zgłoszenia online...

Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online