• Szkolenia dla Kierowców
 • Szkolenia dla Przewoźników
 • Wydawnictwo Fundacji
 • CPC Bydgoszcz 21-25.03.2020
 • Szkolenie Okresowe - 2020

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności. W naszych ośrodkach w Bydgoszczy oraz Działdowie odbywają się zarówno szkolenia jak i egzaminy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego CPC.

Oferujemy różne metody przygotowania się do egzaminu:

 

1. Platforma e-learningowa

Szkolenie na platformie internetowej udostępnianej przez 30 dni przed planowanym egzaminem. Praca samodzielna z możliwością wzięcia udziału w dwóch dniach zajęć stacjonarnych przed egzaminem.

 

Cena szkolenia - przygotowanie do egzaminu państwowego - 1500,00 zl. (cena obejmuje materiały szkoleniowe, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa)

 

2. Szkolenie stacjonarne

Szkolenie trwa przez pięć dni. Szkolenie jest stacjonarne, tj. zajęcia odbywają się w Bydgoszczy, Działdowie oraz Białymstoku przez pięć dni przed planowanym egzaminem.

 

Cena szkolenia - przygotowanie do egzaminu państwowego - 1400,00 zl. (cena obejmuje materiały szkoleniowe, kawa, herbata w czasie szkolenia, obiad, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa)

 

Cena egzaminu państwowego i certyfikatu w zależności od dokumentów poświadczających ukończenia studiów oraz potwierdzające program studiów ukończonych przez Kandydata, uprawniające do zwolnienia z całości egzaminu albo jego części, zgodnie z deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów (patrz por.11.1. regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym)  regulamin ITS   - na stronie: www.its.waw.pl

 

 1. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy - 800,00 PLN
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób - 800,00PLN

 

Zapewniamy:

pięciodniowe szkolenie wg programu szkolenia, przybliżające kursantom dziedziny, które obejmuje egzamin państwowy w zakresie ART.8.

 • A. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków    przewozu
 • B. Prawo handlowe - znajomienie z  warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak rownież z  obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.
 • C. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu  odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.
 • D. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 • E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej,  rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • F. Dostep do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi.
 • G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • H. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy miedzynarodowe.

 

Zabezpieczamy:

 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • obiad i catering w każdym dniu szkolenia
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

2. Szkolenie łączone

Metoda ta łączy ze sobą dwie powyższe opcje szkoleniowe. Dzięki temu uzyskują państwo możliwość jeszcze dokładniejszego przygotowania do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego CPC. Szkolenie to daje możliwość zarówno dostępu do platformy e-learningowej jak i zajęć stacjonarnych w ramach szkolenia poprzedzającego egzamin. Metoda ta jest idealnym połączeniem indywidualnej pracy z zajęciami grupowymi.

 

Cena szkolenia: 1900zł

 


 

Czego wymaga się od przewoźników/spedytorów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów). Obecnie w krajowym zarobkowym przewozie rzeczy wymagane jest uzyskanie ZEZWOLENIA na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydaje starostwo powiatowe.

 

Jednym z podstawowych waruków uzyskanie licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego.

 

Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

 

Zakres posiadania wiedzy jest bardzo rozległy a podane tematy obejmują wybrane zagadnienia w tym zakresie.
Szczegóły certyfikacji są podane na stronie www.its.waw.pl.

 

UWAGA:

W ośrodku znajduje się również Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym na zakończenie szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego.
Pomożemy w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy nadzorowany przez ITS.

 

więcej informacji: tel.52 324 97 52 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne Terminy Szkoleń

terminarz

Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC:

 

kurs: 20-24 czerwca 2020r. lub platforma e-learningowa

egzamin: 27 czerwiec 2020r.

 

 


Szkolenie Okresowe Kierowców SO:

każdy tydzień
pn-pt: 830-1600

zajęcia i rekrutacja ciągłe

 


w sprawie pozostałych szkoleń przez nas oferowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

zgłoszenia online...

Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online