• Szkolenia dla Kierowców
 • Szkolenia dla Przewoźników
 • Wydawnictwo Fundacji

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

Można przygotować się do egzaminu jedną z dwóch metod:

 

1. Metoda E-learningowa:

Szkolenie na platformie internetowej udostępnianej przez 30 dni przed planowanym egzaminem. Praca samodzielna z możliwością wzięcia udziału w dwóch dniach zajęć stacjonarnych przed egzaminem.

 

Cena szkolenia - przygotowanie do egzaminu państwowego - 1500,00 zl. (cena obejmuje materiały szkoleniowe, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa)

 

więcej informacji: tel.52 324 97 52 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Metoda Tradycyjna:

Szkolenie trwa przez pięć dni. Szkolenie jest stacjonarne, tj. zajęcia odbywają się w Bydgoszczy od godz.9,00 do 18,30 - pięć dni przed planowanym egzaminem.

 

Cena szkolenia - przygotowanie do egzaminu państwowego - 1400,00 zl. (cena obejmuje materiały szkoleniowe, kawa, herbata w czasie szkolenia, obiad, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa)

 

Cena egzaminu państwowego i certyfikatu w zależności od dokumentów poświadczających ukończenia studiów oraz potwierdzające program studiów ukończonych przez Kandydata, uprawniające do zwolnienia z całości egzaminu albo jego części, zgodnie z deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów (patrz por.11.1. regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym)  regulamin ITS   - na stronie: www.its.waw.pl

 

 1. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy - 800,00 PLN
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób - 800,00PLN

 

Zapewniamy:

pięciodniowe szkolenie wg programu szkolenia, przybliżające kursantom dziedziny, które obejmuje egzamin państwowy w zakresie ART.8.

 • A. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków    przewozu
 • B. Prawo handlowe - znajomienie z  warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak rownież z  obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.
 • C. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu  odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.
 • D. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 • E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej,  rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • F. Dostep do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi.
 • G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • H. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy miedzynarodowe.

 

Zabezpieczamy:

 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • obiad i catering w każdym dniu szkolenia
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Czego wymaga się od przewoźników/spedytorów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów). Obecnie w krajowym zarobkowym przewozie rzeczy wymagane jest uzyskanie ZEZWOLENIA na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydaje starostwo powiatowe.

Jednym z podstawowych waruków uzyskanie licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego.

Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zakres posiadania wiedzy jest bardzo rozległy a podane tematy obejmują wybrane zagadnienia w tym zakresie.
Szczegóły certyfikacji są podane na stronie www.its.waw.pl.

 

UWAGA:

W ośrodku znajduje się również Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym na zakończenie szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego.
Pomożemy w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy nadzorowany przez ITS.

 

więcej informacji: tel.52 324 97 52 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne Terminy Szkoleń

terminarz

 Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC:

szkolenie: 10 - 14 lutego 2018r.
egzamin: 17 lutego 2018r. (Bydgoscz)

Szkolenie Okresowe Kierowców SO:

każdy tydzień pn-pt: 830-1600 - zajęcia i rekrutacja ciągłe

 

W celu zgłoszenia się na wybrane szkolenie prosimy o kontakt:

Fundacja Akademia Transprtu
ul.Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz, Polska
Telefon/Fax. 52 324 97 52, Telefon. 52 324 97 04

lub wypełninie odpowiedniego zgłoszenia online dostępnego na stronie

zgłoszenia online...

Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Szkolenie Stacjonarne
Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - platforma e-learningowe
Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online