• CPC 06.2021 Bydgoszcz
  • Platforma Elearningowa

Prezentujemy zestawienia wyników dotyczących rozeznania rynku w zakresie zapotrzebowania na kursy prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kursy języków obcych w transporcie i kursy obsługi komputerowych programów transportowych,

 

Zestawienie wyników sondażu telefonicznego przeprowadzonego w okresie wrzesień – listopad 2013r. w zakresie kwalifikacji na kierowcę zawodowego oraz specjalisty ds. rozliczania czasu pracy kierowcy.

 

Lp

Treść pytania

Kobiety

Mężczyźni

A

W ZAKRESIE ZDOBYCIA UPRAWNIEN KIEROWCY ZAWODOWEGO

TAK

%

NIE

%

TAK

%

NIE

%

A1

Czy chciałby pan/pani zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowego ?

1

99

78

12

A2

Czy jest pan/pani zainteresowany /a poprawą swojej sytuacji zawodowej?

78

22

87

13

A3

Czy jest pan/pani zadowolony ze swoich kompetencji zawodowych?

3

97

14

86

B

BADANIE SYTUACJI KOBIET POWRACAJĄCYCH NA RYNEK   PRACY

       

B1

Czy ma pani zamiar powrócić na rynek pracy?

88

12

-

-

B2

Czy uważa pani swoje kompetencje zawodowe za aktualne?

6

94

-

-

B3

Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym spowodowało obniżenie pani kompetencje zawodowej

98

2

-

-

C

BADANIE SYTUACJI OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

       

C1

Czy kompetencje pani/pana w zawodzie stwarzają perspektywy rozwojowe?

56

44

38

62

C2

Czy poszukuje pan/pani nowych obszarów aktywności zawodowej?

79

21

89

11

C3

Czy brak nowych umiejętności utrudnia pani/panu realizację zamierzeń zawodowych?

78

22

86

14

D

BADANIE W ZAKRESIE KOMPETENCJI W ROZLICZANIU CZASU PRACY KIEROWCY

       

D1

Czy potrafi pan/pani posługiwać się programem rozliczania czasu pracy?

5 95 8 92

D2

Czy potrafi pan/pani rozliczać czas pracy

31

69

33

67

D3

Cz potrafi pan/pani sporządzać i stosować arkusze kalkulacyjne czasu pracy?

19

81

11

89

D4

Czy posiada pan/pani Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe w rozliczaniu czasu pracy

2

98

2

98

E

BADANIE SYTUACJI KOBIET POWRACAJĄCYCH NA   RYNEK PRACY

       

E1

Czy ma pani zamiar powrócić na rynek pracy?

95

5

-

-

E2

Czy uważa pani swoje kompetencje komputerowe za   aktualne?

9

91

-

-

E3

Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym spowodowało obniżenie pani kompetencje zawodowe

88

12

-

-

E4

Czy potrafi pani posługiwać się   programem komputerowym?

34

66

-

-

E5

Czy potrafi pani posługiwać się innymi urządzeniami wyposażenia biura?

56

44

-

-

F

BADANIE SYTUACJI OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

       

F1

Czy obsługiwał pan/ pani urządzenia biurowe?

76

24

57

43

F2

Czy obsługiwał pan/ pani programy komputerowe?

54

46

59

41

 

Zestawienie wyników sondażu telefonicznego przeprowadzonego w okresie wrzesień – listopad 2013r. w zakresie kompetencji językowych i obsługi komputera na próbie 60K i 60M.

 

Lp

Treść pytania

Kobiety

Mężczyźni

A

W ZAKRESIE KOMPETENCJI W POSŁUGIWANIU SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM

TAK

%

NIE

%

TAK

%

NIE

%

A1

Czy zna pan/pani j.angielski w mowie na poziomie komunikatywnym ?

4

96

5

95

A2

Czy zna pan/pani j.angielski w piśmie na poziomie komunikatywnym?

2

98

3

97

A3

Czy jest pan/pani zainteresowany /a poprawą swoich umiejętności w posługiwaniu się j. angielskim w mowie?

87

13

85

15

A4

Czy jest pan/pani zainteresowany /a poprawą swoich umiejętności w posługiwaniu się j. angielskim w piśmie?

81

19

83

17

A5

Czy posiada pan/pani certyfikat językowy na poziomie komunikacyjnym?

6

94

5

95

B

BADANIE SYTUACJI KOBIET POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY

       

B1

Czy ma pani zamiar powrócić na rynek pracy?

88

12

-

-

B2

Czy uważa pani swoje kompetencje językowe za aktualne?

6

94

-

-

B3

Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym spowodowało obniżenie pani kompetencje językowe

98

2

-

-

C

BADANIE SYTUACJI OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

       

C1

Czy kompetencje pani/pana w zawodzie stwarzają perspektywy rozwojowe?

62

38

58

42

C2

Czy poszukuje pan/pani nowych obszarów aktywności zawodowej?

97

3

92

8

C3

Czy brak umiejętności językowych utrudnia pani realizację zamierzeń zawodowych?

91

9

97

3

D

W ZAKRESIE KOMPETENCJI W OBSŁUDZE KOMPUTERA NA POZIOMIE ECDL „START”

       

D1

Czy potrafi pan/pani posługiwać się programem Office?

30 70 43 57

D2

Czy potrafi pan/pani obsługiwać programy przetwarzania tekstów?

31

69

33

67

D3

Cz potrafi pan/pani sporządzać i stosować arkusze kalkulacyjne MSO?

19

81

11

89

D4

Czy posiada pan/pani Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe w posługiwaniu się arkuszami kwalifikacyjnymi MSO?

2

98

2

98

E

BADANIE SYTUACJI KOBIET POWRACAJĄCYCH NA   RYNEK PRACY

       

E1

Czy ma pani zamiar powrócić na rynek pracy?

96

4

-

-

E2

Czy uważa pani swoje kompetencje komputerowe za   aktualne?

13

87

-

-

E3

Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym spowodowało obniżenie pani kompetencje językowe

98

2

-

-

E4

Czy potrafi pani posługiwać się programem komputerowym OFFICE?

65

35

-

-

E5

Czy potrafi pani posługiwać się innymi programami komputerowymi poza przeglądarką, pocztą i pisaniem tekstów?

22

78

-

-

F

BADANIE SYTUACJI OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

       

F1

Czy obsługiwał pan/ pani programy związane z redagowaniem tekstów?

32

68

34

66

F2

Czy obsługiwał pan/ pani programy związane tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych

24

76

26

74