• CPC 06.2021 Bydgoszcz
 • Platforma Elearningowa

BHP Prawo Pracy (BHP)

"Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie powinno być okresowo powtarzane."

Kodeks Pracy art. 2373 § 21

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców, właścicieli zakładów, firm, dyrektorów, prezesów spółek, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.

[ SZCZEGÓŁY ]

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

 

 • Pakiet: 5 dniowe szkolenie stacjonarne - 1400 PLN
 • Pakiet: Dostęp do platformy, Ważność konta: 30 dni - 900 PLN
 • Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia, Ważność konta: 30 dni - 1600 PLN
 • Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia, Ważność konta: 60 dni 1900 PLN
 • Pakiet: Platforma + 2 dni szkolenia, Ważność konta: 90 dni - 2100 PLN
 • Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia, Ważność konta: 30 dni - 1900 PLN
 • Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia, Ważność konta: 60 dni - 2100 PLN
 • Pakiet: Platforma + 5 dni szkolenia, Ważność konta: 90 dni - 2500 PLN

cena obejmuje kawa, herbata, obiad w czasie szkolenia (dotyczy tylko metody stacjonarnej), materiały szkoleniowe, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa - dotyczy wszystkich metod szkolenia

[ SZCZEGÓŁY ]

Czas Pracy Kierowcy

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowcy dla osób zarządzających transportem i samych kierowców jest prowadzone z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, źródeł prawa oraz narzędzi demostracyjnych i symulacyjnych zadania w miejscu pracy, w tym tachografów cyfrowych. Oferujemy także szkolenia dostosowane do warunków panujących w zainteresowanej firmie.

[ SZCZEGÓŁY ]

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS)

Kurs HDS skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora żurawia przenośnego. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie będzie realizowane w połączeniu zajęć praktycznych oraz wykładów teoretycznych. Zajęcia zostaną uzupełnione o materiały dydaktyczne jak i wsparcie wykładowców.

[ SZCZEGÓŁY ]

Kwalifikacja Wstępna kat. C i D

Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich osób pragnących wykonywać zawód kierowcy zawodowego, po ukończeniu kursu na prawo jazdy kat C,C+E,D,D+E . Oferujemy szkolenia na kwalifikację wstępna kat. C,C+E,D,D+E, kwalifikację wstępną przyśpieszoną kat. C,C+E,D,D+E i kwalifikację wstępną uzupełniającą kat. C,C+E,D,D+E. Rodzaj świadczonego szkolenia zależy od wieku ubiegającego się o uzyskanie tych uprawnień.

[ SZCZEGÓŁY ]

Obsługa Tachografu Cyfrowego

Z dniem 1 maja 2006 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające System Tachografów Cyfrowych. Nakłada ono obowiązek instalowania w pojazdach wykonujących transport drogowy tachografów cyfrowych, które mają zastąpić stosowane dotychczas tachografy analogowe. Instalacja tych urządzeń dotyczy w pierwszej kolejności nowo rejestrowanych pojazdów. W przypadku starych pojazdów obowiązek taki powstanie wówczas, gdy tachograf analogowy ulegnie uszkodzeniu.

[ SZCZEGÓŁY ]

Prawo Jazdy kat.C

Kurs umożliwiający prowadzenie pojazdów ciężarowych pow. 3,5t. Obejmuje 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) oraz 30 godzin praktyki (godziny zegarowe). Kurs skierowany do osób pełnoletnich, posiadających prawo jazdy kategorii B, kończy się egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym w ośrodku WORD.

[ SZCZEGÓŁY ]

Szkolenie Okresowe Kierowcy SO

Szkolenie Okresowe kierowcy trwa 35 godzin zajęć teoretycznych i jest obowiązkowe dla każdego posiadacza kategorii C/C1/C+E/C1+E oraz D/D1/D+E/D1+E. Każdy kierowca w/w kategorii ma obowiązek odbyć je cyklicznie co 5 lat. Szkolenia przez nas organizowane odbywają się w cyklach: poniedziałek-piątek lub sobota-niedziela, wybór należy do osoby szkolącej się.

[ SZCZEGÓŁY ]

Zgłoszenie online na szkolenia

 • Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
 • Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
 • Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
 • Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
 • Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
 • BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online